Ledinek, N. (2019) „Spol v slovenskih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih kot slovnična in družbena kategorija“, Slavistična revija, 67(2), str. 189–201. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-7 (Pridobljeno: 18februar2020).