Štumberger, S. (2019) „Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb“, Slavistična revija, 67(2), str. 203–211. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-8 (Pridobljeno: 18februar2020).