Jakop, N. (2019) „Izražanje spola v frazeologiji: samostalniški frazemi med slovarjem in korpusom“, Slavistična revija, 67(2), str. 213–222. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-9 (Pridobljeno: 10julij2020).