Tivadar, H. (2019) „ Opis samoglasnikov slovenskega knjižnega jezika z vidika spola govorečega“, Slavistična revija, 67(2), str. 233–242. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-11 (Pridobljeno: 31oktober2020).