Bon, M. in Smole, V. (2019) „Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini“, Slavistična revija, 67(2), str. 243–252. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-12 (Pridobljeno: 18februar2020).