Jakop, T. (2019) „Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju“, Slavistična revija, 67(2), str. 253–262. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-13 (Pridobljeno: 22oktober2021).