Legan Ravnikar, A. (2019) „Slovnični spol prevzetih samostalnikov v knjižni slovenščini 16. stoletja: od besedilnih virov k slovarju“, Slavistična revija, 67(2), str. 263–271. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-14 (Pridobljeno: 26oktober2021).