Orel, I. (2019) „Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku“, Slavistična revija, 67(2), str. 273–280. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-15 (Pridobljeno: 22 junij 2024).