Šekli, M. (2019) „ Izvor pridevnikov tipov bukov in lipov/češnjev v slovenščini“, Slavistična revija, 67(2), str. 281–289. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-16 (Pridobljeno: 31oktober2020).