Uhlik, M. (2019) „Izražanje spolske korelacije pri položajnih poimenovanjih v ruščini in slovenščini“, Slavistična revija, 67(2), str. 313–324. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-19 (Pridobljeno: 19november2019).