Stopar, A. in Ilc, G. (2019) „Stilistična (ne)zaznamovanost moških in ženskih poimenovalnih parov za poklice v angleščini in slovenščini“, Slavistična revija, 67(2), str. 333–342. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-21 (Pridobljeno: 22 junij 2024).