Dobrovoljc, H. in Stabej, M. (2019) „Jezikovne izbire v slovenskih smernicah za spolno občutljivo rabo jezika“, Slavistična revija, 67(2), str. 373–384. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-25 (Pridobljeno: 1april2020).