Kranjc, S. (2019) „Spolno občutljiva raba jezika v učnih gradivih“, Slavistična revija, 67(2), str. 395–404. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-27 (Pridobljeno: 4junij2020).