Kern, B. in Vičar, B. (2019) „Jezik in transspolne identitete“, Slavistična revija, 67(2), str. 413–422. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-29 (Pridobljeno: 22oktober2021).