Marvin, T., Battelino, S., Beguš, S. . in Derganc, J. . (2019) „Porazdelitev fonemov v slovenščini in izdelava matričnega testa za govorno avdiometrijo“, Slavistična revija, 67(4), str. 537–550. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-1 (Pridobljeno: 22 junij 2024).