Fajfar, T. in Žagar Karer, M. (2019) „Analiza kratic v terminoloških slovarjih“, Slavistična revija, 67(4), str. 551–567. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-2 (Pridobljeno: 1april2020).