Ditmajer, N. (2020) „Večfunkcijske vezniške besede ki, ka in da ter njihova skladenjskopomenska vloga v vzhodnoštajerski pokrajinski različici slovenskega knjižnega jezika“, Slavistična revija, 68(2), str. 247–264. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3833 (Pridobljeno: 28oktober2020).