Perenič, U. (2020) „Zaslužni profesorici dr. Adi Vidovič Muha ob 80. rojstnem dnevu“, Slavistična revija, 68(1), str. 107–108. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-2-2 (Pridobljeno: 10julij2020).