Pezdirc Bartol, M. (2020) „Prostori Cankarjeve dramatike“, Slavistična revija, 68(2), str. 125–138. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3846 (Pridobljeno: 17oktober2021).