Mezeg, A. (2020) „Definicija polstavka in njegova raba v sodobni prevodni slovenščini (na gradivu prevodov iz francoščine)“, Slavistična revija, 68(2), str. 265–282. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3847 (Pridobljeno: 17oktober2021).