Perdih, A. in Perdih, F. (2020) „Leksikografska obravnava kemijskih elementov: pristopi in sistematičnost“, Slavistična revija, 68(2), str. 229–245. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3851 (Pridobljeno: 29 junij 2022).