Baláková, D., Kováčová, V. in Мокиенко, В. М. (2020) „Biblijska frazeologija z vidika jezikovnih uporabnikov ruščine (iz izsledkov sociolingvistične raziskave)“, Slavistična revija, 68(2), str. 299–310. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3853 (Pridobljeno: 17oktober2021).