Meterc, M. in Pallay, J. (2020) „Nekonvencionalne replike v slovenščini z anketno raziskavo med slovenskimi govorci“, Slavistična revija, 68(2), str. 211–227. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3854 (Pridobljeno: 24 julij 2024).