Pavlič, M. in Stepanov, A. (2020) „Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini“, Slavistična revija, 68(4), str. 543–561. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3861 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).