Petric Žižić, Špela (2020) „Tipologija razlag v Šolskem slovarju slovenskega jezika“, Slavistična revija, 68(3), str. 391–409. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3875 (Pridobljeno: 30julij2021).