KavšekB. (2020) „Protislovnosti modernega avtorskega koncepta: korespondenca Josipa Cimpermana“, Slavistična revija, 68(3), str. 441–455. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3880 (Pridobljeno: 30julij2021).