ZavrlA. (2020) „Prešernova ribniška travma: Dejstva in spekulacije“, Slavistična revija, 68(4), str. 563–576. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3888 (Pridobljeno: 6marec2021).