Žerjal PavlinV. (2020) „Pogled s tržaškega na preteklo in sodobno slovensko književnost “, Slavistična revija, 68(4), str. 711–715. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3889 (Pridobljeno: 6marec2021).