Vidovič MuhaA. (2020) „Jezikovnosistemska prototipska tematizacija nekaterih slovničnih denotatov – funkcijski vidik“, Slavistična revija, 68(4), str. 473–489. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3896 (Pridobljeno: 6marec2021).