DovićM. (2021) „Od Svetokreta do Tanka: zenitizem na Slovenskem (1921–1927)“, Slavistična revija, 69(1), str. 17–35. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3907 (Pridobljeno: 6maj2021).