Chovancová, K. (2021) „Skloňovanie prevzatých ergoným v slovenčine“, Slavistična revija, 69(2), str. 195–209. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3930 (Pridobljeno: 27november2021).