Žerjal Pavlin, V. (2021) „Slovensko vojaško pesništvo 1515–1918 “, Slavistična revija, 69(2), str. 269–273. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3932 (Pridobljeno: 27november2021).