KraljT. (2021) „Uresničevanje jezikovnega načrtovanja v slovenski skupnosti v Torontu“, Slavistična revija, 69(2), str. 167–181. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3936 (Pridobljeno: 22september2021).