Valenčič Arh, U. (2021) „Kinegrami v mladinski književnosti“, Slavistična revija, 69(3), str. 297–313. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3946 (Pridobljeno: 17oktober2021).