Duszkin, M., Roszko, D. in Roszko, R. (2021) „Multilingual corpora in contrastive research on the vocative in Russian, Polish and Lithuanian“, Slavistična revija, 69(4), str. 431–445. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3948 (Pridobljeno: 22januar2022).