Marvin, T. (2021) „O pomenu, glagolski vezljivosti in števnosti pri slovenskem glagolniku “, Slavistična revija, 69(3), str. 315–324. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3962 (Pridobljeno: 27januar2022).