Gabrovšek, D. (2021) „Breda Pogorelec: Veznik v slovenščini“, Slavistična revija, 69(4), str. 471–475. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3969 (Pridobljeno: 13 avgust 2022).