Polajnar, J. in Fišer, D. (2021) „Samoreference v akademski slovenščini“, Slavistična revija, 69(4), str. 413–430. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3970 (Pridobljeno: 22januar2022).