Jakoša, S., Stramljič Breznik, I. in Glavač, D. (2021) „Sopomenke v poimenovalnem sistemu termina celica v Slovenskem medicinskem slovarju“, Slavistična revija, 69(4), str. 393–411. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3971 (Pridobljeno: 22januar2022).