Zgonc, M. (2021) „Uresničenje normotvorne kršitve? Dvoji predlogi v sodobni knjižni slovenščini“, Slavistična revija, 69(4), str. 375–391. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3975 (Pridobljeno: 22januar2022).