Šivic-Dular, A. (2021) „Zapisniki zasedanj Mednarodnega slavističnega komiteja 2019, 2020 in 2021“, Slavistična revija, 69(4), str. 477–486. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3985 (Pridobljeno: 22januar2022).