Meterc, M. (2022) „Razlikovanje med dopolnitvijo in razširitvijo pri podaljšavi pregovora v frazeološki teoriji in paremiografiji: Sodobne raziskave v paremiologiji“, Slavistična revija, 70(3), str. 315–331. doi: 10.57589/srl.v70i3.3996.