Ledinek, N. in Michelizza, M. (2022) „Mednarodni dan slovarjev 2021“, Slavistična revija, 70(1), str. 89–92. doi: 10.57589/srl.v70i1.3997.