Šekli, M. (2022) „Zgodnjeslovenski števniki od 1 do 10 V Heiligenkreuškem rokopisu iz tretje četrtine 12. stoletja (Heiligenkreuz OCist., Cod. 250)“, Slavistična revija, 70(1), str. 13–32. doi: 10.57589/srl.v70i1.3999.