Ahačič, K. (2022) „Nove najdbe slovenskih protestantik 16. stoletja in pregled trenutnega stanja (1550–1575)“, Slavistična revija, 70(1), str. 33–49. doi: 10.57589/srl.v70i1.4002.