Babič, V. (2022) „Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Povest o vojščaku v Supraseljskem zborniku in Izmaragdu“, Slavistična revija, 70(1), str. 51–66. doi: 10.57589/srl.v70i1.4003.