Brač, I. in Ostroški Anić, A. (2022) „Semantičke uloge u općim i terminološkim resursima“, Slavistična revija, 70(2), str. 191–206. doi: 10.57589/srl.v70i2.4004.