Just, F. in Koletnik, M. (2022) „Prekmurska narečna poezija Ferija Lainščka“, Slavistična revija, 70(2), str. 127–141. doi: 10.57589/srl.v70i2.4010.