Tafra, B. . (2022) „Povijesni rječnik za povijest“, Slavistična revija, 70(2), str. 223–228. doi: 10.57589/srl.v70i2.4015.