Kropej Telban, M. (2022) „Pregovori v slovenskih folklornih pripovedih na primeru treh pravljičnih tipov: Sodobne raziskave v paremiologiji“, Slavistična revija, 70(3), str. 361–372. doi: 10.57589/srl.v70i3.4027.